Λειτουργίες της Γλώσσας

Οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τη γλώσσα για να εκφράσουν με προσωπικό τρόπο όσα βιώνουν. Με τη χρήση της ερμηνεύουν και αξιολογούν πράγματα, γεγονότα και καταστάσεις. Οι άνθρωποι:

  • Ονομάζουν με διαφορετικές λέξεις τα ίδια πράγματα.
  • Φορτίζουν με διαφορετικές αποχρώσεις την ίδια λέξη.

Η αναφορική λειτουργία της γλώσσας απευθύνεται στη ΛΟΓΙΚΗ (παρέχει πληροφόρηση).

•Δηλωτική σημασία

•Κυριολεκτική

Σκοπός του πομπού είναι να πληροφορήσει τον δέκτη. Γι’ αυτό και η χρήση της επιβάλλεται σε επιστημονικά κείμενα.

Παράδειγμα:

Η καρδιά του ανθρώπου.

Η ποιητική λειτουργία της γλώσσας απευθύνεται στο ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ (προκαλεί συγκίνηση).

•Συνυποδηλωτική σημασία

•Μεταφορική

Σκοπός του πομπού είναι να συγκινήσει τον δέκτη. Γι’ αυτό και η χρήση της συνηθίζεται στη δημοσιογραφία, στην
ποίηση, στην υποκριτική.

Παράδειγμα:

Η καρδιά του προβλήματος.