Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Λειτουργίες της Γλώσσας

Οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τη γλώσσα για να εκφράσουν με προσωπικό τρόπο όσα βιώνουν. Με τη χρήση της ερμηνεύουν και αξιολογούν πράγματα, γεγονότα και καταστάσεις. Οι άνθρωποι:

  • Ονομάζουν με διαφορετικές λέξεις τα ίδια πράγματα.
  • Φορτίζουν με διαφορετικές αποχρώσεις την ίδια λέξη.

Η αναφορική λειτουργία της γλώσσας απευθύνεται στη ΛΟΓΙΚΗ (παρέχει πληροφόρηση).

•Δηλωτική σημασία

•Κυριολεκτική

Σκοπός του πομπού είναι να πληροφορήσει τον δέκτη. Γι’ αυτό και η χρήση της επιβάλλεται σε επιστημονικά κείμενα.

Παράδειγμα:

Η καρδιά του ανθρώπου.

Η ποιητική λειτουργία της γλώσσας απευθύνεται στο ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ (προκαλεί συγκίνηση).

•Συνυποδηλωτική σημασία

•Μεταφορική

Σκοπός του πομπού είναι να συγκινήσει τον δέκτη. Γι’ αυτό και η χρήση της συνηθίζεται στη δημοσιογραφία, στην
ποίηση, στην υποκριτική.

Παράδειγμα:

Η καρδιά του προβλήματος.

https://vm.tiktok.com/ZMLMcy9vU/

Απάντηση