Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Σημεία Στίξης

Η τελεία ανταποκρίνεται σε σταμάτημα ή κατέβασμα της φωνής.

Έπειτα από τελεία ακολουθεί κεφαλαίο γράμμα.

Έπειτα από άνω τελεία δεν ακολουθεί κεφαλαίο γράμμα.

Το ερωτηματικό ως σχόλιο μπορεί να εκφράσει και την επιθυμία του πομπού να προβληματίσει τον δέκτη.

Ως σχόλιο χρησιμοποιείται γενικά για να δώσει έμφαση στο συναίσθημα. Συχνά τοποθετείται μέσα σε παρένθεση.

  1. Αντιστοίχιση σημείου στίξης με τη σωστή χρήση.
  2. Σταυρόλεξο.

Απάντηση