Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Ουσιαστικά Α΄ Κλίσης

Η πρώτη κλίση έχει ονόματα με χαρακτήρα -a-·

Ομοίως:  insŭla = νησί, statŭa = ανδριάντας, pugna = μάχη, κτλ.,

και τα αρσενικά ονόματα: nauta = ναύτης, agricŏla = γεωργός, pŏēta = ποιητής, Sequăna = Σηκουάνας κτλ.

Παρατηρήσεις:

  • Τα αρσενικά και θηλυκά ονόματα έχουν τις ίδιες καταλήξεις.
  • Στον ενικό και πληθυντικό αριθμό, η ονομαστική και η κλιτική είναι όμοιες.
  • Στον ενικό αριθμό, η γενική και η δοτική είναι όμοιες.
  • Στον πληθυντικό αριθμό, δοτική και η αφαιρετική είναι όμοιες.

1) Τα θηλυκά ονόματα dea (θεά) και filia (κόρη) σχηματίζουν τη δοτική και την αφαιρετική του πληθυντικού (deis, filiis) σε –abus, όταν είναι απαραίτητο, να γίνει διάκριση από τα αρσενικά δευτερόκλιτα ονόματα deus (θεός) και filius (γιος).

2) Το όνομα familia (οικογένεια) στη γενική του ενικού έχει κατάληξη -ae, αλλά και -as (στις φράσεις pater familias (οικοδεσπότης), mater familias (οικοδέσποινα), κ.ά.

  • Άλλη αρχαϊκή κατάληξη με την οποία σχηματίζουν τη γενική ενικού πρωτόκλιτα ονόματα είναι –āi (κατά τη β’ κλίση): aulāi (= aulae της αυλής), terrāi (= terrae, της γης).
  • Η κατάληξη της γενικής πληθυντικού -arum σε μερικά ονόματα συγκόπτεται σε -um: drachmum = drachmarum.

3) Ελληνικά πρωτόκλιτα ονόματα, ιδίως κύρια, σχηματίζουν συνήθως κατά την κλίση τους στη λατινική μερικές πτώσεις του ενικού αριθμού όπως και στην αρχαία ελληνική:

Λατινικά Γραμματική

Αποκτήστε έναν πλήρη

οδηγό για τη γραμματική

των λατινικών : εδώ