Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Ρήματα (4 συζυγίες)

Εκτυπώστε το αρχείο :

Για έναν πλήρη

οδηγό για τη γραμματική

των λατινικών: εδώ

Απάντηση