Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Επίθετα

Κλίση Επιθέτων:

  • Όσα επίθετα σχηματίζουν το αρσενικό και το ουδέτερο κατά τη β΄κλίση λέγονται δευτερόκλιτα.
  • Όσα επίθετα σχηματίζουν το αρσενικό και το ουδέτερο κατά τη γ΄κλίση λέγονται τριτόκλιτα.

Δευτερόκλιτα Επίθετα (εδώ)

Tριτόκλιτα Επίθετα (εδώ)

Aνώμαλα Επίθετα (εδώ)