Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Δευτερόκλιτα

1.Ασυναίρετα Δευτερόκλιτα Επίθετα

Τρικατάληκτα με τρία γένη

ὁ ἀγαθός, βατός, θερμός, κακός, πιστός,σοφός, κτλ

ΠΡΟΣΟΧΗ!!

Το θηλυκό λήγει σε -η, όταν πριν την κατάληξη του αρσενικού προηγείται σύμφωνο, εκτός από ρ.

ὁ ἀραιὸς, δίκαιος, λαμπρός, παλαιός, κτλ

ΠΡΟΣΟΧΗ!!

Το θηλυκό λήγει σε -α, όταν πριν την κατάληξη του αρσενικού προηγείται φωνήεν ή το σύμφωνο ρ.

Δικατάληκτα Επίθετα με τρία γένη

α) τα περισσότερα από τα σύνθετα, π.χ. ὁ, ἡ ἔν-δοξος, τὸ ἔν-δοξον

β) τα επίθετα: αἴθριος, αἰφνίδιος, βάναυσος, βάρβαρος, βάσκανος, βέβηλος, γαμήλιος, δόκιμος, ἕωλος (=παλιός), ἥμερος, ἤρεμος, ἥσυχος, κίβδηλος, λάβρος, λάλος, χέρσος, τιθασός (=ήμερος), π.χ. ὁ, ἡ βάρβαρος, τὸ βάρβαρον.

γ) μερικά επίθετα σε -ος που χρησιμοποιούνται και ως ουσιαστικά, π.χ. ὁ, ἡ τιμωρός, τὸ τιμωρὸν

Υπάρχουν και επίθετα, απλά ή σύνθετα, που είναι συγχρόνως τρικατάληκτα και δικατάληκτα, π.χ. ὁ, ἡ βέβαιος τὸ βέβαιον ή ὁ βέβαιος, ἡ βεβαία, τὸ βέβαιον

2. Συνηρημένα Δευτερόκλιτα Επίθετα

Τρικατάληκτα με τρία γένη

κυανοῦς, -ῆ, -οῦν, λινοῦς, -ῆ, -οῦν, χρυσοῦς, -ῆ, -οῦν, κτλ

Δικατάληκτα Επίθετα με τρία γένη

όσα επίθετα έχουν ως β΄συνθετικό τις λέξεις: νοῦς, ῥοῦς, χροῦς.

3. Αττικόκλιτα Επίθετα