Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Ανώμαλα Επίθετα

1.ὁ πολὺς, ἡ πολλὴ, τὸ πολὺ

2. ὁ μέγας, ἡ μεγάλη, τὸ μέγαν

3. ὁ πρᾶος, ἡ πραεῖα, τὸ πρᾶον

4. ὁ, ἡ σῶς, τὸ σῶν (ελλειπτικό)

5. ὁ φροῦδος, ἡ φρούδη, τὸ φροῦδον (ελλειπτικό)