Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Δευτερόκλιτες

Λήγουν σε -μενος, -μένη, -μένον και κλίνονται όπως τα επίθετα σε -ος, -η, -ον. Είναι οι μετοχές μέσης φωνής.

Ομοίως και οι μετοχές:

μέλλοντα: λυσόμενος, -η, -ον , αορίστου:  λυσάμενος, -η, -ον, παρακειμένου:   λελυμένος, -η, -ον

συνηρημένων ρημάτων: τιμώμενος, -η, -ον, ποιούμενος, -η, -ον, δηλούμενος, -η, -ον