Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Τριτόκλιτες

1.σε -ας, -ασα, αν

2.σε -είς, -εῖσα, -ὲν

3. σε -ούς, -οῦσα, -ὸν

4. σε -ύς, -ῦσα, -ὺν

5. σε -ων, -ουσα, -ον

6. σε -ῶν, -οῦσα, -ῶν

7. σε -ῶν, -οῦσα, -οῦν

8. σε -ώς, -υῖα, -ός

9. σε -ώς, -ῶσα, -ὼς / -ός