Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Ρήματα

Ρήματα είναι οι κλιτές λέξεις που φανερώνουν ότι το υποκείμενο ενεργεί ή δέχεται μια ενέργεια ή βρίσκεται σε μια ορισμένη κατάσταση.

Παρεπόμενα Ρημάτων

Αρχικοί χρόνοι: Ενεστώτας, Μέλλοντας και Παρακείμενος

Παραγόμενοι / Ιστορικοί Χρόνοι: Παρατατικός, Αόριστος και Υπερσυντέλικος

Σχηματισμός Ρημάτων

Το ρήμα εἰμί (εδώ)

Βαρύτονα Φωνηεντόληκτα (εδώ)

Φωνηεντόληκτα Ασυναίρετα Ρήματα (εδώ)

Αφωνόληκτα Ρήματα (εδώ)

Ενρινόληκτα και Υγρόληκτα Ρήματα (εδώ)

Αόριστος Β’ (εδώ)

Παθητικοί Χρόνοι (εδώ)

Συνηρημένα Ρήματα (εδώ)

Ρήματα Β’ Συζυγίας (σε -μι) (εδώ)

Ανώμαλα, Αποθετικά, Απρόσωπα Ρήματα (εδώ)