Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Φωνηεντόληκτα Ασυναίρετα Ρήματα

1.Ενεστώτας και Παρατατικός

Στα φωνηεντόληκτα ασυναίρετα ρήματα το θέμα του ενεστώτα (και του παρατατικού) λήγει σε ι ή υ (ο χαρακτήρας τους είναι ῑ, ῐ – ῡ, ῠ – αι, ει, οι – αυ, ευ, ου):

2. Οι Άλλοι Χρόνοι

Τα φωνηεντόληκτα ασυναίρετα ρήματα σχηματίζουν τους άλλους χρόνους με τις (φαινομενικές) καταλήξεις:

-σω, -σα, -κα, -κειν· -σομαι, -θήσομαι, -θην, -μαι, -μην.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΝΗΕΝΤΟΛΗΚΤΩΝ ΑΣΥΝΑΙΡΕΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΜΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ Ή ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ