Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Αφωνόληκτα Ρήματα

1. Ενεστώτας και παρατατικός ενεργητικής και μέσης φωνής

Από τα αφωνόληκτα ρήματα (δηλ. όσα έχουν ρηματικό χαρακτήρα π, β, φ – κ, γ, χ – τ, δ, θ) μερικά σχηματίζουν τον ενεστώτα (και τον παρατατικό) από το ρηματικό θέμα αμετάβλητο:

Τα περισσότερα όμως αφωνόληκτα ρήματα σχηματίζουν τον ενεστώτα και τον παρατατικό από το ρηματικό θέμα μετασχηματισμένο. Δηλαδή:

2. Ενεργητικός και μέσος μέλλοντας – Ενεργητικός και μέσος αόριστος α’

Στον ενεργητικό και μέσο μέλλοντα και στον ενεργητικό και μέσο αόριστο α΄ ο ρηματικός χαρακτήρας των αφωνόληκτων ρημάτων, όταν βρεθεί εμπρός από το χρονικό χαρακτήρα σ, παθαίνει τις κανονικές μεταβολές, δηλαδή:

Τα υπερδισύλλαβα ρήματα σε -ίζω, όσα έχουν ρηματικό χαρακτήρα δ, σχηματίζουν τον ενεργητικό και μέσο μέλλοντα χωρίς το χρονικό χαρακτήρα σ σε -ιῶ και -ιοῦμαι. Π.χ. του ρ. νομίζω (θ. νομιδ-):

3. Ενεργητικός Παρακείμενος και Υπερσυντέλικος

Για τον παρακείμενο: θα πρέπει να προσέξουμε τον χαρακτήρα και τον αναδιπλασιασμό.

πάτησε παρακάτω για μια πλήρη παρουσίαση στα είδη του αναδιπλασιασμού: http://philologist-ina.gr/?page_id=790

Για τον υπερσυντέλικο: χρησιμοποιούμε το θέμα όπως διαμορφώθηκε στον παρακείμενο.

4. Παθητικός μέλλοντας α΄ και παθητικός αόριστος α΄

Στον παθητ. μέλλοντα α΄ και τον παθητ. αόριστο α΄ ο ρηματικός χαρακτήρας των αφωνόληκτων ρημάτων εμπρός από το θ του χρονικού προσφύματος θη (θε) παθαίνει τις κανονικές μεταβολές, δηλαδή:

5. Παρακείμενος και Υπερσυντέλικος μέσης φωνής

Τα αφωνόληκτα ρήματα σχηματίζουν τον παρακείμενο και τον υπερσυντέλικο της μέσης φωνής, όπως τα φωνηεντόληκτα, με τις καταλήξεις -μαι (-σαι, -ται κτλ.) και -μην (-σο, -το κτλ.), αλλά κατά το σχηματισμό των τύπων στους χρόνους αυτούς συμβαίνουν τα κανονικά πάθη του χαρακτήρα εμπρός από τις προσωπικές καταλήξεις.

Προσοχή: Τα ρήματα στρέφω, τρέπω και τρέφω τρέπουν το ε του θέματος σε α:

στρέφω – ἔστραμμαι – ἐστράμμην

τρέφω – τέτραμμαι -ἐτετράμμην

τρέφω – τέθραμμαι – ἐτεθράμμην