συντακτικό

Οι Προθέσεις και η Σύνταξή τους στα Αρχαία Ελληνικά

Προθέσεις λέγονται οι άκλιτες λέξεις που συνήθως μπαίνουν εμπρός από κλιτές λέξεις και φανερώνουν διάφορες… Περισσότερα »Οι Προθέσεις και η Σύνταξή τους στα Αρχαία Ελληνικά